Người chưa từng học ngoại ngữ có sử dụng được phần mềm này không?

Tháng Bảy 4, 2017

Phần mềm Rosetta Stone được thiết kế theo cách tư duy hoàn toàn mới. Người học sẽ được học theo cách giống như cách một đứa trẻ học tiếng mẹ đẻ. Phương pháp này giúp người học xây dựng nền tảng một cách vứng chắc và tiến bộ nhanh một cách vượt bậc hơn so với tất cả các phương pháp truyền thống khác. Chính vì vậy mà phần mềm hoàn toàn không yêu cầu kiến thức đầu vào, người học sẽ được học từ những kiến thức cơ bản nhất đến những kiến thức phức tạp hơn.

Rosetta stone

Bình luận sản phẩm

0 bình luận về rosetta stone
Người dùng nói về sản phẩm