Trường hợp tôi cài lại Windows trên máy tính thì có cài lại phần mềm được không?

Tháng Bảy 4, 2017

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp 2 phiên bản bao gồm phiên bản dùng cho máy tính (không hỗ trợ Macbook) và phiên bản dành cho điện thoại Android (không hỗ trợ iPhone). Hai phiên bản này có nội dung học hoàn toàn giống nhau, tuy nhiên phiên bản học trên máy tính sẽ không cần kết nối internet, trong khi đó phiên bản dành cho điện thoại Android yêu cầu kết nối mạng khi học.

Rosetta stone

Bình luận sản phẩm

0 bình luận về rosetta stone
Người dùng nói về sản phẩm